TFF Tahkim Kurulu’ndan Feyyaz Uçar ve Ertuğrul Doğan kararı!

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Rize Spor Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. ile futbolcu Gökhan Gönül aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 16.11.2023 tarih ve E.2023/253 (Birleştirilen E.2023/362) – K.2023/376 sayılı kararına karşı itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Asıl dava yönünden davalı Rize Spor Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin itirazının kısmen kabulü ile kararın bu kısmının kaldırılmasına, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince UÇK’ya gönderilmesine, oybirliği ile,

– Birleştirilen (E.2023/362 sayılı) dava yönünden Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, davacı futbolcu Gökhan Gönül’ün başvurusunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2024/57 – K.2024/78

Tuzla Spor Faaliyetleri Tic. A.Ş. ile futbolcu Kerem Şahin arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.12.2023 tarih ve E.2023/414 – K.2023/426 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2024/58 – K.2024/79

Şanlıurfa Spor Kulübü ile futbolcu Ramazan Köse arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.12.2023 tarih ve E.2023/419 – K.2023/418 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2024/62 – K.2024/80

Düzce Spor Kulübü Derneği ile futbolcu Erçin Ilgaz arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.12.2023 tarih ve E.2023/424 – K.2023/421 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının farklı gerekçe ile onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2024/66 – K.2024/81

Düzce Spor Kulübü Derneği ile futbolcu Doğan Can Otman arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.12.2023 tarih ve E.2023/433 – K.2023/438 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının farklı gerekçe ile onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2024/101 – K.2024/82

Kırklareli Spor Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 06.02.2024 tarih ve E.2023-2024/735 – K.2023-2024/918 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Kırklareli Spor Futbol A.Ş.’nin mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2024/102 – K.2024/83

Beşiktaş Futbol A.Ş. ve idarecisi Feyyaz Uçar ile ilgili PFDK’nın 01.02.2024 tarih ve E.2023-2024/699 – K.2023-2024/896 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Beşiktaş Futbol A.Ş.’ye kulüp idarecisinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

– Beşiktaş Futbol A.Ş. idarecisi Feyyaz Uçar’a müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan

beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

8. E.2024/103 – K.2024/84

Vangücü Spor Kulübü’nün, teknik sorumlusu Abdülmecit Tekin’in AFDK’nın 02.02.2024 tarih ve E.2023-2024/856 – K.2023-2024/1090 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Vangücü Spor Kulübü teknik sorumlusu Abdülmecit Tekin’in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c maddesi uyarınca çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2024/104 – K.2024/85

Siltaş Yapı Pendik Spor Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Halil Akbunar ile ilgili PFDK’nın 08.02.2024 tarih ve E.2023-2024/741 – K.2023-2024/961 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Siltaş Yapı Pendik Spor Futbol A.Ş. futbolcusu Halil Akbunar’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının FDT’nin 13. maddesi uygulanarak takdiren cezasında 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

10. E.2024/105 – K.2024/86

Karabük İdmanyurdu Spor Kulübü’nün futbolcusu Ahmet Enes Karataş ile ilgili PFDK’nın 08.02.2024 tarih ve E.2023-2024/761 – K.2023-2024/943 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Karabük İdmanyurdu Spor Kulübü futbolcusu Ahmet Enes Karataş’ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri 3 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, 

11. E.2024/106 – K.2024/87

Gerede Spor Kulübü’nün futbolcusu Serhat Özyılmaz ile ilgili AFDK’nın 09.02.2024 tarih ve E.2023-2024/918 – K.2023-2024/1148 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Gerede Spor Kulübü futbolcusu Serhat Özyılmaz’ın, ihraç öncesi şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabaka, ihraç sonrası rakibine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası, müsabakadan ihraç olduğu halde müsabaka bitiş düdüğü sonrası oyun alanına girmek suretiyle gerçekleşen tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT madde 50/1-a uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile onanmasına,

– Gerede Spor Kulübü futbolcusu Serhat Özyılmaz’ın, müsabaka bitiminde müsabaka görevlisine yönelik saldırı eylemi nedeniyle FDT madde 44/2-a ve FDT madde 8 uyarınca verilen 5 resmi müsabakadan men cezasına yönelik itirazının kabulüne, cezasının kaldırılmasına,

– Gerede Spor Kulübü futbolcusu Serhat Özyılmaz’ın cezasının 9 resmi müsabakadan men cezası şeklinde infaz edilmesine, oybirliği ile,

12. E.2024/107 – K.2024/88

Kılıçaslan Yıldız Spor Kulübü’nün AFDK’nın 05.02.2024 tarih ve E.2023-2024/877 – K.2023-2024/1106 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Yapılan müzakere neticesinde, Kılıçaslan Yıldız Spor Kulübü’nün itirazının FDT’nin 89/1. maddesi uyarınca taraf sıfatı olmadığından reddine, oybirliği ile,

13. E.2024/108 – K.2024/89

TKİ Tavşanlı Linyit Spor Kulübü’nün, futbolcusu Ali Burak Atmaca ile ilgili AFDK’nın 09.02.2024 tarih ve E.2023-2024/899 – K.2023-2024/1124 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– TKİ Tavşanlı Linyit Spor Kulübü futbolcusu Ali Burak Atmaca’nın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2024/109 – K.2024/90

Beylerbeyi 1911 Futbol Kulübü’nün, futbolcusu Samet Bahça’nın AFDK’nın 09.02.2024 tarih ve E.2023-2024/894 – K.2023-2024/1117 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Beylerbeyi 1911 Futbol Kulübü futbolcusu Samet Bahça’nın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

15. E.2024/110 – K.2024/91

Trabzon Spor A.Ş.’nin, Kulüp ve Başkanı Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK’nın 08.02.2024 tarih ve E.2023-2024/743 – K.2023-2024/948 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Trabzon Spor A.Ş.’nin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Trabzon Spor A.Ş.’nin, Başkanı Ertuğrul Doğan’ın müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımında ve müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 600.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x